• Khóa Chăm Sóc Da

  Chương trình Esthetics có 20 tín chỉ của lớp lý thuyết và lớp thực hành trước khi cấp bằng. Read More
 • Khóa Thẩm Mỹ

  Chương trình học Tóc, Da và Móng tay có 60 tín chỉ của lớp lý thuyết và lớp thực hành trước khi cấp bằng. Read More
 • Khóa Chăm Sóc Móng

  Chương trình Manicuring có 20 tín chỉ của lớp lý thuyết và lớp thực hành trước khi cấp bằng. Read More
 • Khóa Thẩm Mỹ Tóc

  Chương trình Hairstyling có 40 tín chỉ của lớp lý thuyết và lớp thực hành trước khi cấp bằng. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Cosmetologists perform a variety of personal services, such as hairdressing, ma...
Mổ tả về Lớp: Chương trình Hairstyling có 40 tín chỉ của lớp lý t...
Mổ Tả Lớp: Chương trình Manicuring có 20 tín chỉ của lớp lý thuyế...
How do I pay for my school expenses? Our School Code 041393 The following types...
Mổ tả về lớp: Chương trình học Tóc, Da và Móng tay có 60 tín chỉ, của ...