• Khóa Thẩm Mỹ Tóc

  Chương trình Hairstyling có 40 tín chỉ của lớp lý thuyết và lớp thực hành trước khi cấp bằng. Read More
 • Khóa Thẩm Mỹ

  Chương trình học Tóc, Da và Móng tay có 50 tín chỉ của lớp lý thuyết và lớp thực hành trước khi cấp bằng. Read More
 • Khóa Chăm Sóc Móng

  Chương trình Manicuring có 20 tín chỉ của lớp lý thuyết và lớp thực hành trước khi cấp bằng. Read More
 • Khóa Chăm Sóc Da

  Chương trình Esthetics có 20 tín chỉ của lớp lý thuyết và lớp thực hành trước khi cấp bằng. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Cosmetologists perform a variety of personal services, such as hairdressing, ma...
Mổ Tả Lớp: Chương trình Manicuring có 20 tín chỉ của lớp lý thuyế...
Mổ Tả Lớp: Chương trình Esthetics có 20 tín chỉ của lớp...
How much is the average cosmetology salary? The Bureau of Labor Statistics (2015...
Mổ tả về Lớp: Chương trình Hairstyling có 40 tín chỉ của lớp lý t...