KHÓA CHĂM SÓC DA (ESTHETICS)

Mổ Tả Lớp: Chương trình Esthetics có 20 tín chỉ của lớp lý thuyết và lớp thực hành trước khi cp bng. Hc viên cần có khả năng hoàn tất chương trình trong 75 ngày hoc trong 150 ngày. Chương trình lp hc có liên quan đến qúa trình an toàn và vệ sinh, cần có sự cẩn thận, chun bị để ly bng hành ngh, Cơ quan State Board Colorado s cho thi thực hành và viết bài và để bo đảm công việc làm của một nhà thẩm mỹ học đươc hiệu qủa. Lớp lý thuyết và thực hành dy bằng tiếng Anh, Anh-Việt, và Anh-Mễ để giúp học viên hiểu tốt hơn.

 

Mục tiêu của Lớp: Theo như hoàn tất những yêu cầu của lớp, học viên tốt nghiệp sẽ được khả năng để:

-Hiểu về vệ sinh, sát trùng và chú ý an toàn mà mỹ phẩm gia cần.

-Tự tin về khả năng làm da và dịc vụ như: masa mặt, trị da, làm đp, và nhổ long.

-Có hiểu biết trong nhiều loại sản phẩm, dụng cụ điện, và đèn.

-Quen thuộc vơi lụt, điều lệ và kiểm tra của tiểu bang.

-Có được khả năng kỹ năng, lương tâm, buôn bán và giá tiếp.

 

Sách:   Salon Fundamentals Esthetics Textbook, ISBN:  9780974272313 or 0974272310

Salon Fundamentals Esthetics Study Guide, ISBN:  9780974272375 or 097427237X

 

Điểm: Sự tiến bộ việc học được đo theo bài làm lý thuyết (bài thi, bài tập) và thc hành. Bài lý thuyết và thực hành được chấm như sâu:

 

90%-100%        A          Tốt

80%-89%          B          Trên Trung Bình

70%-79%          C          Mỹ Mãn

69% hoặc dưới D          không được mỹ mãn (học viên sẽ bị cho theo dỏi tập lại)

 

Học viên cần có được ít nhất 70% trung bình để được cho là có tiến bộ mỹ mãn.

 

Chủ Để Bài Cho Lớp:

 

Làm Mặt & Da (7 tín chỉ)

Thân thể học, sinh lý học, hóa chất cho làm đẹp, căn bản về điện,lịch sử sinh lý học của da, bất thứ tự của da và bệnh da, phân tích da, chn sản phẩm, kỷ thuật mása  căn bản về làm mặt và trị da, máy móc cùng sn phm.

 

Trang Điểm (1 tín chỉ)

Mỹ phẩm cho mặt, lý thuyết mầu mỹ phẩm, nói với khách, điu chỉnh mỹ phẩm, lông mi ga, an toàn cần chú y, chon lựa sản phẩm, áp dụng, vệ sinh, và khử trùng sản phẩm

 

Lấy Tóc Đi (3 tín chỉ)

Hình thái học của tóc, chu kỳ mọc tóc, bản chất mọc tóc, cách nhổ lông tóc, cách chuẩn bị phòng, cách nói chuyện với khách, chống chí định việc lấy tóc, nhổ long tóc, tỉa chân mày, nhổ chân mày, môi, cầm, và nhổ lông mình

 

Luật, Điều và Điều Lệ Kiểm Trả (1 tín chỉ)

Luật Tiểu Bang, luật & kiểm tra, điều kiện lấy bng và kiểm tra

 

Khả Năng Quản Lý & Lương Tâm, Buôn Bán (1 tín chỉ)

Cơ hội nghề nghiệp trong ngành mỹ phẩm, quản lý, kỹ xảo đời sống, lương tâm nghề nghiệp, cái nhìn, tiệm, buôn bản sản phẩm và dịch vụ, phục vụ khách hang, giao tiếp thành công và quan hệ, kế hoạch nghề nghiệp

 

Sát Trùng, Vệ Sinh, Tập làm việc An Toàn (7 tín chỉ)

Vi trùng và nhiểm trùng khác, phòng trị liệu, môi trường tiệm, căn bản và tập khán chế vi khuẩn, vệ sinh, sát trùng, và chổ làm an toàn, điều lệ và kiểm tra

 

Tổng Lý Thuyết & Tín Chỉ Tập:  20