KHÓA CHĂM SÓC MÓNG (MANICURING)

Mổ Tả Lớp: Chương trình Manicuring có 20 tín chỉ của lớp lý thuyết và lớp thực hành trước khi cp bng. Hoc viên cần có khả năng hoàn tất chương trình trong 75 ngày hoc trong 150 ngày. Chương trình lp hc có liên quan đến qúa trình an toàn và vệ sinh, cần có sự cẩn thận, chun bị để ly bng hành ngh, Cơ quan State Board Colorado s cho thi thực hành và viết bài và để bo đảm công việc làm của một th móng tay và hiểu rỏ tài liệu liên quan. Lớp lý thuyết và thực hành dy bằng tiếng Anh, Anh-Việt, và Anh-Mễ để giúp học viên hiểu tốt hơn.

 

Mục tiêu của Lớp: Theo như hoàn tất những yêu cầu của lớp, học viên tốt nghiệp sẽ được khả năng để:

-Hiểu về v sinh, sát trùng và chú ý an toàn mà mỹ phẩm gia cần.

-Tự tin về khả năng dịch vụ như: làm móng tay, móng chân, áp dụng về kỷ thuận móng tay.

-Có hiểu biết trong nhiều loại sản phẩm, dụng cụ điện, và đèn.

-Quen thuộc vơi lụt, điều lệ và kiểm tra của tiểu bang.

-Có được khả năng kỹ năng, lương tâm, buôn bán và giá tiếp.

 

Sách:  Salon Fundamentals Nail Technology Textbook, ISBN: 9780977996186 or 0977996182   

Salon Fundamentals Nail Technology Study Guide, ISBN: 9780977996193 or 0977996190    

 

Điểm: Sự tiến bộ việc học được đo theo bài làm lý thuyết (bài thi, bài tập) và thưc hành. Bài lý thuyết và thực hành được chấm như sâu:

 

90%-100%        A          Tốt

80%-89%          B          Trên Trung Bình

70%-79%          C          Mỹ Mãn

69% hoặc dưới D          không được mỹ mãn (học viên sẽ bị cho theo dỏi tập lại)

 

Học viên cần có được ít nhất 70% trung bình để được cho là có tiến bộ mỹ mãn.

 

Chủ Để Bài Cho Lớp:

 

Móng Tay & Móng Chân (7 tín chỉ)

Dng c chăm sóc móng, bàn làm móng tay, cố vấn khách, căn bản về loi móng tay và móng chân, an toàn về điệu lệ cho móng tay và móng chân, mấy dũa điện và kỷ thuật massa móng tay

 

Áp Dụng Làm Móng Giả (5 tín chỉ)

Sản phẩm hoá chất móng giả, thân thể học và sinh lý học, móng bi hư ha, da b hư ha và b tn thương, đp móng giả, nước gel, dụng cụ kỷ thuật móng, chú ý an toàn, kỹ thuật móng

 

Luật, Điều và Điều Lệ Kiểm Trả (1 tín chỉ)

Luật Tiểu Bang, luật & kiểm tra, điều kiện lấy bng và kiểm tra

 

Khả Năng Quản Lý & Lương Tâm, Buôn Bán (1 tín chỉ)

Cơ hội nghề nghiệp trong ngành mỹ phẩm, quản lý, kỹ xảo đời sống, lương tâm nghề nghiệp, cái nhìn, tiệm, buôn bản sản phẩm và dịch vụ, phục vụ khách hàng, giao tiếp thành công và quan hệ, kế hoạch nghề nghiệp

 

Sát Trùng, Vệ Sinh, Tập Làm Việc An Toàn (6 tín chỉ)

Vi trùng và nhiểm trùng khác, phòng trị liệu, môi trường tiệm, căn bản và tập khán chế vi khuẩn, vệ sinh, sát trùng, và chổ làm an toàn, điều lệ và kiểm tra

 

Tổng Lý Thuyết & Tín Chỉ Tập:  20