KHÓA THẨM MỸ (COSMETOLOGY)

Mổ tả về lớp: Chương trình học Tóc, Da và Móng tay có 50 tín chỉ, của lớp lý thuyết và lớp thực hành trước khi cp bng. Hoc viên cần pha có khả năng hoàn tất chương trình trong 225 ngày hoc trong 450 ngày.  Chương trình lp hc có liên quan đến qúa trình an toàn và vệ sinh, cần có sự cẩn thận, chun bị để ly bng hành ngh, Cơ quan State Board Colorado s cho thi thực hành và viết bài và để ba đảm công việc làm của một nhà thẩm mỹ học được hiệu qủa. Lớp lý thuyết và thực hành dy bằng tiếng Anh, Anh-Việt, và Anh-Mễ để giúp học viên hiểu tốt hơn.

 

Mục tiêu của lớp: Theo như hoàn tất những yêu cầu của lớp, học viên tốt nghiệp sẽ được khả năng để:

-hiểu về v sinh, sát trùng và chú ý an toàn mà mỹ phẩm gia cần.

-tự tin việc làm tóc, da, và móng tay: uốn tóc, dưỗi tóc, học bi tóc, ép tóc, gi đầu tr gu, nhuộm tóc, cắt tóc, dưỡng da, làm móng tay chân, làm móng giả.

-quen thuộc với lụât, điều lệ và kiểm tra, bởi luật tiểu bang.

-có được sự kinh nghiệm quản ý, lương tâm, xả giao và buôn bán.

 

Sách:  Salon Fundamentals Cosmetology Textbook, ISBN:  9781934636664 or 1934636665 

Salon Fundamentals Cosmetology Study Guide, ISBN:  9781934636756 

 

Điểm: Sự tiến bộ việc học được đo lường bng bài làm lý thuyết (bài thi, bài tập) và thưc hành. Bài lý thuyết và thực hành được chấm như sau:

 

90%-100%        A          Tốt

80%-89%          B          Trên Trung Bình

70%-79%          C          Mỹ Mãn

69% hoặc dưới D          không được mỹ mãn (học viên sẽ bị cho theo dỏi tập lại)

 

Học viên cần có được ít nhất 70% trung bình để được cho là có tiến bộ mỹ mãn.

 

Chủ Để Bài Cho Lớp:

 

Gọi Đu, Rửa & X (2 tín chỉ)

Hiểu sản phẩm, kỹ năng masa da đầu, quá trình gội, rửa, và xả, tổng quát về tóc và trị da đầu

 

Nhuộm Tóc (x tín chỉ)

Lý thuyết mầu, tóc, loại mầu, cố vấn khách, áp dụng màu, giảm màu tóc, nhuộm đặt biệt, vấn đề liên quan nhuộm, chỉnh mầu, mục lục tiệm và dịc vụ, nhuộm an toàn

 

Cắt Tóc (x tín chỉ)        

Căn bản về cắt tóc, tư vấn khách hàng, dụng cụ, vị trí cơ thể, sự an toàn, cắt tóc cơ bản và nhiều cách cắt khác nhau.

 

Làm Kiểu Tóc (x tín chỉ)

Cố vấn khách, căn bản làm tóc quăn, un tóc bng kẹp, s dng đồ uốn, cách chảy lượt, quấn tóc, khô tóc, kiểu cho tóc dài và ngắn, kiểu theo độ nóng,  thẳng theo độ nóng, kẹp tóc, làm bính, và nới bính, tóc giả và làm dài tóc

 

Dịch Vụ Dùng Hóa Chất (4 tín chỉ)
Cấu trúc của tóc, tư vấn khách hàng, uốn tóc,
làm tóc thng, kthuật làm thng tóc bng hóa chất sau đó un tóc la bng hóa chất, kiến thức hóa học.

 

Móng Tay & Móng Chân (x tín chỉ)

Đng c chăm sóc móng, bàn làm móng tay, cố vấn khách, căn bản về loài móng tay và móng chân, an toàn về điệu lệ cho móng tay và móng chân, máy dũa điện và kỷ thuật massa móng tay

 

Áp Dụng Làm Móng Giả (5 tín chỉ)

Sản phẩm hoá chất móng giả, thân thể học và sinh lý học, móng b hư ha, da bi hư ha và b tn thương, đp móng giả, nước gel, dụng cụ kỷ thuật móng, chú ý an toàn, kỹ thuật móng

 

Làm Mặt & Da (x tín chỉ)

Thẩn thể học, sinh lý học, hóa chất cho làm đẹp, căn bản về điện,lịch sử sinh lý học của da, bất thứ tự của da và bệnh da, phân tích da, chn sản phẩm, kỷ thuật mása  căn bản về làm mặt và trị da, máy móc cùng sn phm.

 

Trang Điểm (1 tín chỉ)

Mỹ phẩm cho mặt, lý thuyết mầu mỹ phẩm, nói với khách, điu chỉnh mỹ phẩm, lông mi ga, an toàn cần chú ý, chon lựa sản phẩm, áp dụng, vệ sinh, và khử trùng sản phẩm

 

Lấy Tóc Đi (3 tín chỉ)

Hình thái học của tóc, chu kỳ mọc tóc, bản chất mọc tóc, cách nhổ lông tóc, cách chuẩn bị phòng, cách nói chuyện với khách, chống chí định việc lấy tóc, nhổ long tóc, tỉa chân mày, nhổ chân mày, môi, cầm, và nhổ lông mình

 

Luật, Điều và Điều Lệ Kiểm Trả (1 tín chỉ)

Luật Tiểu Bang, luật & kiểm tra, điều kiện lấy bng và kiểm tra

 

Khả Năng Quản Lý & Lương Tâm, Buôn Bán (1 tín chỉ)

Cơ hội nghề nghiệp trong ngành mỹ phẩm, quản lý, kỹ xảo đời sống, lương tâm nghề nghiệp, cái nhìn, tiệm, buôn bản sản phẩm và dịch vụ, phục vụ khách hang, giao tiếp thành công và quan hệ, kế hoạch nghề nghiệp

 

Sát Trùng, Vệ Sinh, Tập Làm Việc An Toàn (x tín chỉ)

Vi trùng và nhiểm trùng khác, phòng trị liệu, môi trường tiệm, căn bản và tập khán chế vi khuẩn, vệ sinh, sát trùng, và chổ làm an toàn, điều lệ và kiểm tra

  

Tổng Lý Thuyết & Tín Chỉ Tập:  50