KHÓA THẨM MỸ NGÀNH TÓC (HAIRSTYLING)

Mổ tả về Lớp: Chương trình Hairstyling có 40 tín chỉ của lớp lý thuyết và lớp thực hành trước khi cp bng. Hc viên cần có khả năng hoàn tất chương trình trong 150 ngày hoc trong 300 ngày. Chương trình lp hc có liên quan đến qúa trình an toàn và vệ sinh, cần có sự cẩn thận, chun bị để ly bng hành ngh, Cơ quan State Board Colorado s cho thi thực hành và viết bài và để bo đảm công việc làm của một nhà thẩm mỹ họcđươc hiệu qủa. Lớp lý thuyết và thực hành dy bằng tiếng Anh, Anh-Việt, và Anh-Mễ để giúp học viên hiểu tốt hơn.

 

Mục tiêu của Lớp: Theo như hoàn tất những yêu cầu của lớp, học viên tốt nghiệp sẽ được khả năng để:

-hiểu về v sinh, sát trùng và chú ý an toàn mà mỹ phẩm gia cần.

-tự tin việc làm tóc, uốn tóc, dui tóc, học bi tóc, ép tóc, gi đầu tr gu, nhuộm tóc và cắt tóc.

-quen thuộc với lụt, điều lệ và kiểm tra, bởi luật tiểu bang.

-có được sự kinh nghiệm quản ý, lương tâm, xả giao và buôn bán.

 

Sách:  Salon Fundamentals Cosmetology Textbook, ISBN:  9781934636664 or 1934636665 

Salon Fundamentals Cosmetology Study Guide, ISBN:  9781934636756 

 

Điểm: Sự tiến bộ việc học được đo thêu bài làm lý thuyết (bài thi, bài tập) và thưc hành. Bài lý thuyết và thực hành được chấm như sâu:

 

90%-100%        A          Tốt

80%-89%          B          Trên Trung Bình

70%-79%          C          Mỹ Mãn

69% hoặc dưới D          không được mỹ mãn (học viên sẽ bị cho theo dỏi tập lại)

 

Học viên cần có được ít nhất 70% trung bình để được cho là có tiến bộ mỹ mãn.

 

Chủ Để Bài Cho Lớp:

 

Gi Đu, Rửa & X (2 tín chỉ)

Hiểu sản phẩm, kỹ năng masa da đầu, quá trình gi, rửa, và xả, tổng quát về tóc và trị da đầu

 

Nhuộm Tóc (8 tín chỉ)

Lý thuyết mầu, tóc, loại mầu, tư vấn khách hàng, áp dụng màu, giảm mầu tóc, nhuộm đặt biệt, vấn đề liên quan nhuộm, chỉnh mầu, mục lục tiệm và dịc vụ, nhuộm an toàn

 

Cắt Tóc (8 tín chỉ)        

Căn bản về cắt tóc, tư vấn khách hàng, dụng cụ, vị trí cơ thể, sự an toàn, cắt tóc cơ bản và nhiều cách cắt khác nhau

 

Làm Kiểu Tóc (7 tín chỉ)

Cố vấn khách, căn bản làm tóc quăn, un tóc bng kẹp, s dng đồ uốn, cách chảy lượt, quấn tóc, khô tóc, kiểu cho tóc dài và ngắn, kiểu theo độ nóng,  thẳng theo độ nóng, kẹp tóc, làm bính, và nới bính, tóc giả và làm dài tóc

 

Dịch Vụ Dùng Hóa Chất (4 tín chỉ)
Cấu trúc của tóc, tư vấn khách hàng, uốn tóc,
làm tóc thng, kthuật làm thng tóc bng hóa chất sau đó un tóc lai bng hóa chất, kiến thức hóa học.

 

Luật, Điều và Điều Lệ Kiểm Trả (1 tín chỉ)

Luật Tiểu Bang, luật & kiểm tra, điều kiện lấy bng và kiểm tra

 

Khả Năng Quản Lý & Lương Tâm, Buôn Bán (1 tín chỉ)

Cơ hội nghề nghiệp trong ngành mỹ phẩm, quản lý, kỹ xảo đời sống, lương tâm nghề nghiệp, cái nhìn, tiệm, buôn bản sản phẩm và dịch vụ, phục vụ khách hàng, giao tiếp thành công và quan hệ, kế hoạch nghề nghiệp

 

Sát Trùng, Vệ Sinh, Tập Làm Việc An Toàn (9 tín chỉ)

Vi trùng và nhiểm trùng khác, phòng trị liệu, môi trường tiệm, căn bản và tập khán chế vi khuẩn, vệ sinh, sát trùng, và chổ làm an toàn, điều lệ và kiểm tra

 

Tổng Lý Thuyết & Tín Chỉ Tập:  40