ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Điều kiện tốt nghiệp như sau:

1) Học viên phải hoàn thành tất cả lý thuyết và thực hành yêu cầu trong chương trình,

2) Có ít nhất điểm trung bình 70%, và

3) Đáp ứng tất cả các nghĩa vụ tài chính. Nhà trường sẽ tiến hành một cuộc phỏng vấn với học viên để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu được đáp ứng.

Sau khi tất cả các yêu cầu đã được hoàn thành, học viên sẽ được cấp bằng tốt nghiệp chứng nhận hoàn thành chương trình. Nhà trường sau đó sẽ sắp xếp cho học viên đi dự thi.