GIỜ HỌC LÝ THUYẾT & THỰC HÀNH

Các lớp học lý thuyết được tổ chức thứ ba đến thứ sáu từ 9 đến 10 giờ sáng Các khóa học thực hành được tổ chức cho phần còn lại của ngày cho đến 6 giờ chiều và tất cả các ngày thứ bảy từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ăn trưa từ 12 đến 1 giờ trưa.