LỊCH HỌC

Học viên tương lai có thể đăng ký học tại trường bất cứ lúc nào trong giờ mở cửa. Các lớp học mới bắt đầu vào ngày thứ ba đầu tiên của mỗi tháng.  Trường mở cửa thứ ba đến thứ sáu t 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều và thứ Bảy từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trường học đóng cửa Chủ nhật, thứ Hai và các ngày lễ sau đây: đêm giao thừa, ngày đầu năm mới, Memorial Day, Ngày Độc lập, Ngày Lao động, Ngày Lễ Tạ Ơn, 12/24 và Giáng Sinh. Ngày lễ của tất cả các niềm tin tôn giáo được tôn trọng và được cho phép.